o autorceknihyobjednávkakontakt

Aktuální nabídka knih nakladatelstvi DARYL

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

Po 25 letech úspěšné činnosti nakladatelství DARYL z důvodu odchodu do důchodu končí. Připravili jsme pro Vás mimořádnou slevovou nabídku. I pro ni platí, že nakladatelství za Vás zaplatí poštovné a balné.

Objednávky posílejte na e-mail: info@knihy-daryl.cz Neváhejte! Nabídka platí jen do 31.5.2018

 

obálka knihy

Miroslava Moučková
Pes na gauči

Tvrdili jste, že svému psovi nedovolíte ležet na gauči? A teď se tam pohodlně uvelebil s vámi? Nezoufejte! Tak to dopadlo ve většině rodin. Přesvědčíte se o tom v humoristické knížce autorky psích bestsellerů, která tentokrát podlehla kouzlu rozpustilého knírače. Zjistíte, jaké dovednosti potřebuje pes, aby mohl žít ve městě, který den je nejdůležitější v psím kalendáři nebo jak se vybírá jméno pro nového člena smečky. Pobavíte se nad zážitky chovatelů s přípravou křtu štěňat, výběrem psích hraček nebo návštěvou veterináře. Poznáte, že pes je šťastný tam, kde najde laskavé srdce.

Vázaná kniha
200 stran, fotografie, Cena: 159 Kč
 
Běžná cena: 159 Kč      Naše cena: 140 Kč  

obálka knihy

Miroslava Moučková
Za časů přemyslovských králů

Zradila krále Přemysla Otakara II. na Moravském poli přilba? Připravoval Záviš z Falkenštejna královraždu? Byl Václav II. světec, nebo darmošlap? Odpovědi na mnohé otázky z období, kdy vládlo posledních pět přemyslovských králů, hledá autorka na základě kronik, listin, legend, archeologických výzkumů i nejnovějšího bádání. Vypráví příběhy milovaných i zavržených královen či českých světic Anežky a Zdislavy. Rozplétá intriky při volbě římských králů,  líčí složitou cestu Přemysla Otakara I. k dědičné královské hodnosti nebo prozíravý postup Václava I. proti tatarskému nebezpečí.
V knize, která navazuje na úspěšný titul Za časů přemyslovských knížat, ožívá doba dramatického 13. století. Měnil se život na vesnici, stavěly se hrady a zakládala města. Vyrůstaly nové kláštery, šlechta se drala na výsluní moci. Bohaté stříbrné doly otevřely českým králům cestu také k polské a uherské koruně. Země prožívala hluboký úpadek za braniborského řádění i obdiv ostatních panovnických dvorů za slavné korunovace Václava II. Strhující vyprávění potěší každého, kdo se chce dozvědět víc zajímavostí o českých dějinách.

Vázaná kniha, fotografie
340 stran, Cena: 197 Kč
 
Běžná cena: 197 Kč      Naše cena: 100 Kč  

obálka knihy

Miroslava Moučková
Attilův vyslanec

Římané oslavovali. Velký náčelník Rua zemřel a zdálo se, že nebezpečí dalších drtivých hunských vpádů je zažehnáno. Vedení kmenového svazu se však ujal schopný Attila, který po několika letech vyčkávání nakonec udeřil. Politika římského vojevůdce Aetia, jehož moc byla z velké části podepřena spojenectvím s Huny, se zřítila. Po boku velkého náčelníka Attily stojí syn hunského válečníka a římské zajatkyně Erkan, kterého čtenáři poznali v prvním díle tohoto strhujícího románu z doby stěhování národů nazvaném Attilův bojovník. Podaří se Erkanovi zabránit vraždě velkého náčelníka, kterou si zaplatili konstantinopolští hodnostáři? Jak Aetius zastaví vítězná vojska na Katalaunských polích, aby nezničila zbytek poražených hunských bojovníků? Proč Attila upustil od útoku na Řím, když jeho jezdci už stáli tak blízko? Co se stalo po jeho smrti, že hunská říše během několika let zanikla? Na pozadí velkých dramatických událostí se odvíjejí i osudy hlavního hrdiny. Potká se ještě někdy se svou římskou dcerou Fabií, na niž zapomněl? Jak se zachovají jeho hunští synové po bitvě na řece Nedao, kde nástupci Attily prohráli svou budoucnost? Napínavý historický román přináší neobvyklý pohled na tuto krutou a převratnou dobu tak, jak ji mohli vnímat samotní Hunové.

Vázaná kniha
320 stran, Cena: 150 Kč
 
Běžná cena: 150 Kč      Naše cena: 80 Kč  

obálka knihy

Miroslava Moučková
Po naučných stezkách

Tipy na výlet ze všech krajů ČR provedou čtenáře naší krajinou od prvohor po současnost. Vydejte se na cestu časem za prvními živočichy, na dno druhohorního moře i na vrchol třetihorní sopky. Zastavíte se na místech, kde pračlověk lovil mamuty a rozdělával oheň. Připomenete si osidlování země Kelty i prvními Slovany. Naučné stezky, které autorka do této knihy vybrala, procházejí místy dějinných zvratů při budování českého státu, seznamují s historií výstavby hradů, zámků a klášterů i husitským hnutím. Vedou po slavných bojištích, kde se odehrávaly velké bitvy. Ale míří i do míst, kde se pálilo dřevěné uhlí či vyrábělo sklo, a tak zachycují také všední dřinu při získávání obživy. Mnohé stezky procházejí místy, která dávají nahlédnout do přírody, jak asi vypadala před dávnými lety, kdy naši prapředci překonávali husté pralesy či neschůdné bažiny. Kniha se může stát vítanou inspirací pro víkendové cesty a dovolenou a šíří vyprávění zaujme i čtenáře, kteří se chtějí blíže seznámit s historií naší země.

Vázaná kniha,barevné fotografie, mapky
224 stran, Cena: 245 Kč
 
Běžná cena: 245 Kč      Naše cena: 100 Kč  

obálka knihy

Miroslava Moučková
Attilův bojovník

Stepi vyschly. Hunové hnali svá stáda na západ, aby pro ně našli nové pastviny. Pod jejich náporem prchaly mnohé národy a kmeny. Římská říše oslabená lhostejností mocných a zoufalstvím chudých se otřásala v základech. Křesťané, jejichž víra se teprve nedávno stala státním náboženstvím, se utápěli ve sporech o podstatu Ježíše Krista, nebo hledali v knize Zjevení svatého Jana důkazy, že nastává konec světa. Do této dramatické a kruté doby se narodil syn hunského válečníka a římské zajatkyně Erkan. Snil o tom, že se stane slavným bojovníkem a po boku Attily pokoří všechny protivníky. Je cesta ke světovládě opravdu tak snadná, jak si představoval?

V napínavém románu plném nečekaných zvratů ožívá doba stěhování národů v literatuře dosud zcela výjimečným způsobem zpracování. Pád západořímské říše je vylíčen z hunského pohledu. Boří se zde mýty, které vytvořili antičtí autoři o primitivních barbarech, kteří se stali symbolem hrubého násilí a bezohledného ničení. Sami Římané s nimi ale uzavírali smlouvy, aby využili jejich bojové síly proti germánským kmenům i v krvavých sporech mezi sebou. Koupili si démony, kteří se pak obrátili proti nim? Proč byl Attila tak hrdý na to, že není Římanem, přestože byl vychován jako rukojmí u císařského dvora v Ravenně? Překvapivé odpovědi na řadu podobných otázek přináší strhující děj tohoto historického románu.

Vázaná kniha,
304 stran, Cena: 185 Kč
 
Běžná cena: 150 Kč      Naše cena: 80 Kč  

obálka knihy

Miroslava Moučková
Za časů přemyslovských knížat

Autorka na základě kronik, listin, legend, archeologických výzkumů i nejnovějšího bádání přibližuje dobu, kdy v Čechách vládla přemyslovská knížata a první dva králové Vratislav a Vladislav. Hledá odpovědi na otázky, jak se žilo na slovanských hradištích, jaké bohy mohli uctívat bájní vládcové či proč se nechal kníže Bořivoj pokřtít. Představuje životní příběhy knížecích rodin, světců známých, pozapomenutých i zřejmě neexistujících a výrazných osobností církve a tehdejší politiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jakými byli olomoucký biskup Jindřich Zdík nebo znojemský údělný kníže Konrád.

V bouřlivé a kruté době sleduje vzestup a pád předních rodů země, mezi něž patřili Slavníkovci, Vršovci a Děpoltici, a boje bratrů a bratranců o pražský stolec, do nichž vstupovali také cizí panovníci a papežové. Zavádí čtenáře na bojiště křížových výprav, kterých se zúčastnila česká vojska, na kupecké stezky, do domků rolníků i do chodeb prvních klášterů. Snaží se rozplétat nitky politických intrik, o nichž se leckdy uchovaly jen kusé a zkreslené údaje. V napínavém a strhujícím vyprávění ožívá doba budování, úpadku i záchrany českého státu.

ukázka z knihy>>

Vázaná kniha, fotografie
Cena: 169,- Kč

obálka knihy

Miroslava Moučková
Pes v posteli

Stydíte se, že jste si pustili psa do své postele? Zbytečně! Humoristická kniha autorky psích bestsellerů Život s jezevčíkem a Bertík vám dokáže, že to bylo vaše nejlepší rozhodnutí. Na zdánlivě obyčejných příbězích ze soužití člověka se psem se přesvědčíte, že je to vlastně báječné dobrodružství, které vám každý den může přinést radost.

Dozvíte se, jaké zajímavé zvyky zdědil pes po svých vlčích předcích a proč je správné ho rozmazlovat. Seznámíte se s nástrahami města i volné přírody, které by mohly ohrozit zdraví psa, a pobavíte se nad zážitky chovatelů s chlupatými vládci rodinných smeček.

Vázaná kniha, fotografie
Cena: 140,- Kč
 
Běžná cena: 159 Kč      Naše cena: 140 Kč (zbývá jen několik výtisků)  

obálka knihy

Miroslava Moučková
Trůn pro lásku

Ve třech románech ze starého Egypta, starověké Indie a středověkých Čech autorka na podkladě historických faktů volně zpracovává osudy panovnických rodin i život obyvatel mocných říší a neklidných knížectví.

První příběh nazvaný Pyramida zavede čtenáře na stavbu první stupňovité hrobky faraóna Džosera. Druhý román Trůn pro lásku přibližuje slavného indického krále Ašóku, za jehož vlády došlo k rozmachu buddhismu. Ve třetím příběhu pod názvem Vražda ctižádostivého kněze na pozadí dramatického hledání pachatele probíhá zápas mezi zanikajícím pohanstvím a vítězícím křesťanstvím v Evropě 11.století, kdy českým knížetem byl Břetislav I.

Vázaná kniha, ilustrace
Cena: 130,- Kč
 
Běžná cena: 130 Kč      Naše cena: 80 Kč  

Nakladatelství hradí poštovné i balné.

K zásilce přikládáme fakturu na zaplacení.

| o autorce | knihy | objednávka | kontakty |